• Twitter
 • Technocrati
 • stumbleupon
 • flickr
 • digg
 • youtube
 • facebook

Follow our Network

Bahasan Bahasa Sunda bag. 1

0

Label:

Reaksi: 

* Ngaran Anak Sasatoan
- anak hayam = pitik
- anak entog = titit
- anak japati = piyit
- anak kuda = belo
- anak meri = titit
- anak munding = eneng
- anak sapi = pedet
- anak embe = ceme
- anak domba = jando
- anak lauk = buraya


- anak bandeng = nener
- anak anak bogo = cigok
- anak gabus = kokocolan
- anak lele = nanahaon
- anak lubang = leungli
- anak belut = kuntit
- anak kancra = badal
- anak keuyeup = bonceret
- anak buaya = bocokok
- anak bangkong = buruy
- anak ucing = bilatung
- anak anjing = kicik
- anak bagong = begu
- anak gajah = menel
- anak monyet = begog
- anak banteng = bangkanang
- anak maung = aom
- anak kutu = balagendir
- anak kukupu = hileud
- anak lancah = aom
- anak reungit = utek - utek
- anak boncet = bayong
- anak bajing = kekes


*Ngaran Kekembangan
- kembang waluh = alewoh
- kembang terong = moncorong
- kembang tangkil = uceng
- kembang peuteuy = pendul
- kembang leunca = pengit
- kembang lopang = cacas
- kembang laja = jamorot
- kembang engkol = kiciwis
- kembang koneng = badul
- kembang kulur = pelepes
- kembang muncang = rinduy
- kembang cikur = jelengut
- kembang bawang = ulated
- kembang cengek = mencenges
- kembang cabe = bolotot
- kembang bolang = ancal
- kembang genjer = gelenye
- kembang jaat = jalingar
- kembang jengkol = merekenyenyen
- kembang honje = combrang
- kembang jotang = puntung
- kembang boled = tela
- kembang bako = bosongot
- kembang sampeu = dingdet
- kembang taleus = ancal
- kembang awi = bumbreuk
- kembang tiwu = badaus
- kembang kaso = curiwis
- kembang pare = ringsang
- kembang kalapa = suligar
- kembang eurih = ancul
- kembang jambe = mayang
- kembang cau = jantung


*Sesebutan Waktu
- sawindu =  dalapan taun
- saabad = saratus taun
- sataun landung = sataun landung
- saumur jagong = tilu bulan satengah
- sakedet netra = sakloeup
- sakilat = sakeudeung pisan
- wanci tengah peuting = tabuh 24.00
- wanci janari gede =tabuh 01.00 - 03.00
- wanci janari leutik = tabuh 03.30 - 04.30
- wanci balebat = tabuh 04.30
- wanci carangcang tihang = tabuh 04.30 - 05.00
- wanci haneut moyan = tabuh 07.00 - 8.30
- wanci rumangsang = tabuh 09.00
- wanci pecat sawea = tabuh 10.00
- wanci manceran = tabuh 12.00
- wanci lingsir ngulon = tabuh 13.00
- wanci tunggang gunung = tabuh 16.00 - 17.00
- wanci sanak latung = tabuh 17.00 - 18.00
- wanci sarcuona = tabuh 15.30
- wanci sareureuh budak = tabuh 20.00


*Ngaran Kandang Sasatoan
- kandang kuda = gedongan/ istal
- kandang munding = karapyak/ pakandangan
- kandang hayam = paranje
- kandang japati = pagupon
- kandang manuk = kurung
- kandang maung = garogot/ karangkeng
- kandang lauk = buleng


*Ngaran Pakasaban
- tukang nyieun parabot kuningan = gending
- tukang nyieun parabot tina emas atawa perak = kamasan
- tukang nieun sarangka keris = maranggi
- tukang parabot tina tambaga = paledang
- tukang nyieun parabot tina taneuh = anjum
- tukang nyieun parabot tina beusi = panday
- tukang ngarang carita = bujangga
- tukang dititah kaditu kadieu = kabayan
- tukang ngurus kuburan = kuncen
- tukang ngajaga papeasan nu hajat = candoli
- tukang ngajaga nu dihukum = kajineman
- tukang ngagosok permata = nyarawedi
- tukang tukang teuleum = palika
- tukang moro (tumbak) = pamatang
- tukang ngala lauk di laut = pamayang
- tukang ngusir gajah = sarati
- tukang nyagap = paneresan
- tukang nakol bedug = merebet
- tukang naklukeun sasatoan = malim
- tukang ngasruk dina mapocotan = legig
- tukang ngagusur kuda = kabojengkeng
- tukang aden = pakacar
- tukang neangan bejarwarta = wartawan


*Ngaran Usum - Usuman
- usum katiga = ususm halodo
- usum ngijih = ususm ngijih
- usum mitembeyan = usum ngamimitian melak atawa mgamimitian panen
- usum usum ngawuluku = usum melak anu dimimiti dina usum hujan
- usum morekat = usum melak anu kadua sanggeus ngawuluku
- usum paceklik = usum tigaret hese dadahareun
- usum tandur = usum melak pare
- usum ngarambet = usum meresihan jukut disawah
- usum mamareng = usum mimiti pisan ngijih
- usum dangdarat/ usum pancaroba = usum sakapeng hujan sakapeung halodo selang seling
- usum tigeurat = usum kurang dahareun/ paila
- usum nguyang = usum neangan tulung keur dahareun
- usum palepok = usum loba jalma nu ngawinkeun
- usum sasalad = usum panyakit anu babari tepa ka batur
- usum pagebug = usum loba nu maot/ usum loba panyakit parna


Mugia aya mangfaatna..Amiin ^^

created by : Tio RM (Muchtar Family)

NB : boleh Copy Paste, asalkan cantumkan Sumber dan penulisnya yahh..!!

Comments (0)

Posting Komentar

Social Media

 • Subscribe via email

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner

  Techno 4 U