• Twitter
 • Technocrati
 • stumbleupon
 • flickr
 • digg
 • youtube
 • facebook

Follow our Network

Bahasan Bahasa Sunda bag. 2

0

Label:

Reaksi: 

* Paribasa
- Agul ku payung butut = ngagul - ngagul turunan sorangan
- Adean ku kuda beureum = nginding ku barang - barang meunang nginjem
- Disuhun dina embun - embun = katarimakeun pisan/ nuhun pisan
- Diangeun careuhkeun = susuguh teu didahar ku semah
- Jaman bedil sundut = jaman baheula
- Mobok manggih gorowong = kabeneran meunang pijalaneun


- Uyah tara tees kaluhur = kalakuan indung bapa sok nurun ka anak - anakna
- Teu beunang dikoet kunu keked = medit pisan
- Maut nyere ka congo = sangsara kakolotnakeun
- Landung kancangan laer ka aisan = bijaksana gede hampura
- Teu nginjem ceuli teu nginjem mata = nyaho sorangan/ aenal yakin
- Cara bilatung ninggang dage = babarian pisan
- Aya jurig tumpak kuda = kabeneran/ kawenehan
- Nurub cupu = pasangan nu sarasi pisan
- Sacangreud pageuh = teguh pendirian 
- Kumaha geletuk bangun kecebur caina = kumaha buktina bae
- Tamiang meulit kaawi = kabawa lantaran kagorengan batur
- Jati ka silih ku junti = pribumi eleh ku semah
- Ngaliarkeun tales ateul = nguar - nguar rahasiah batur
- Ngabeuisan bulu tuur = ngabejaan nu geus dikanyahokeun ku urang
- Neneh Bontang = ngogo ka budak tapi sakalieun gamapang neunggeut
- Abong biwir teu di wengki abong itah teu tulangan = ngomong sangeunahna kajeun teu
   ngeunah ka batur
- Belek ngoyor disagara nginum neangan cai = sagala loba teu bisa ngadahar 
- Bau - bau sinduk = baraya keneh sanajan geus lear
- Bengkok tikoro = goreng milik/ lain rejeki urang
- Geus cuet ka hareup = tengah tuwu
- Katempuhan bulu maung = meunang susah lantaran urusan batur
- Kawas beusi atah meleum = kacida ambeukna beungeutna geuneuk
- Pait daging pahang tulang = dijauhkan tina kasakit
- Pondok nyogok panjang nyugak = omongan ngarihal matal nyentug kana parasaan batur
- Saketek sapihanean = sauyunan sabagja sacilaka
- Saciduh metu saucap nyata = luhung elmuna


*Babasan
- Awak sampayan = Jalma make papakean kumaha bae surup
- Buta tulang buta daging = Keur meujeuhna kuat
- Beurat birit = Ngedul/ pangedulan
- Buntut kasiran = Koret, Pedit, Medit
- Gede hulu = Sombong, Angkuh
- Hampang leungeun = Babarian leungeun
- Ipis biwir  = Goreng Omong
- Katurug katuluh = Terus terang meunang katunggaran
- Kandel kulit beungeut = Jelema nu teu boga ka era
- Kawas ucing jeung anjing = Teu daek akur
- Kawas buta pangsisina = Goreng patut
- Kawas cai dina daun taleus = Taya tapkan atawa jalma boros
- Kawas kuda kaluar tigedongan = Bebas kamana wae jigna
- Kawas nulung anjing kadempet = Nulungan jalma nu teu nyaho mulang tarima
- Kawas cai jeung minyak = Teu akur teu daek ngahiji
- Kawas gula jeung peueut = Deukeut pisan
- Lindeuk japati = Awewe nu katingali lindeuk tapi lingas
- Lalak langit lalenang jagat = Lalaki leber wawanen
- Luang tina daluang = Meunang pangabisa tina buku
- Murag bulu bitis = Teu betah cicing di imah
- Nyiduh kaluhur = Ngunghak ka saluhureun
- Panjang leungeun = Sok ceceremed/ pulang - paling
- Gapapail samamanis = Silih belaan


"RENGSE"
Mugia cing mangfaat..!!

created by : Tio RM (Muchtar Family)

Notice:
Mangga di CoPas, tapi cantumin Penulis sama sumbernya yccchh..!! Ok..,,

Comments (0)

Posting Komentar

Social Media

 • Subscribe via email

  Enter your email address:

  Delivered by FeedBurner

  Techno 4 U